375/2012 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis ČR, 2012 – 2017 II, FIX %
ikona P
Číslo předpisu 375/2012 Sb.
Částka 140
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 1. 11. 2012
Rozeslán dne 14. 11. 2012
Platnost od 14. 11. 2012
Účinnost od 29. 11. 2012
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %.
Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %
Zkrácený název: SSD-K ČR, FIX %, 17 II
Pořadové číslo emise: 74.
Jmenovitá hodnota: Kč 1, (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 5.11.2012
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12.12.2016
Datum emise: 12.12.2012
Datum splatnosti: 12.12.2017
Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba

Účinnost 29.11.2012.