284/2005 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2005 - 2010, 2,55 %
ikona P
Číslo předpisu 284/2005 Sb.
Částka 103
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 7. 2005
Rozeslán dne 15. 7. 2005
Platnost od 15. 7. 2005
Účinnost od 30. 7. 2005
Provádí předpis 120/2003 Sb., 122/2003 Sb., 220/2003 Sb., 190/2004 Sb., 313/2004 Sb., 5/2005 Sb., 172/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
  2. č. 120/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003,
  3. č. 122/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004,
  4. č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47,
  5. č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003,
  6. č. 172/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2005 a 2006,
  7. č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2010, 2,55 %.
Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2005 - 2010, 2,55 %
Zkrácený název: ČR, 2,55 %, 10
Pořadové číslo emise: 45.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 18. července 2005
Datum splatnosti: 18. října 2010
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 2,55 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ 0001001242.

Účinnost 30.7.2005.