320/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020 - 2027, 0,00 %
ikona P
Číslo předpisu 320/2020 Sb.
Částka 127
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 13. 7. 2020
Rozeslán dne 15. 7. 2020
Platnost od 15. 7. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020 - 2027, 0,00 %.