386/2013 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis ČR, 2013 – 2018 II, FIX %
ikona P
Číslo předpisu 386/2013 Sb.
Částka 151
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2013
Rozeslán dne 4. 12. 2013
Platnost od 4. 12. 2013
Účinnost od 19. 12. 2013
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %.
Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí
Název: Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018 II, FIX %
Zkrácený název: SSD-R ČR, FIX %, 18 II
Pořadové číslo emise: 86.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz k datu emise: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 4.11.2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12.12.2017
Datum emise: 12.12.2013
Datum splatnosti: 12.12.2018

Účinnost 19.12.2013.