169/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021 - 2031, VAR %
ikona P
Číslo předpisu 169/2021 Sb.
Částka 68
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 8. 4. 2021
Rozeslán dne 23. 4. 2021
Platnost od 23. 4. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021 - 2031, VAR %.