15/2013 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2013 – 2016, 0,50 %
ikona P
Číslo předpisu 15/2013 Sb.
Částka 8
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 4. 1. 2013
Rozeslán dne 22. 1. 2013
Platnost od 22. 1. 2013
Účinnost od 6. 2. 2013
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013 - 2016, 0,50 %.
Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")
Název Státní dluhopis České republiky, 2013-2016, 0,50 %
Zkrácený název ČR, 0,50 %, 16
Pořadové číslo emise 77.
Jmenovitá hodnota 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise 23. ledna 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise 28. června 2016
Datum emise 28. ledna 2013
Datum splatnosti 28. července 2016
Výnos dluhopisu určen pevnou úrokovou sazbou 0,50 % p. a.
Zdanění výnosů podle právních předpisů České republiky

Účinnost 6.2.2013.