100/2009 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2012, VAR
ikona P
Číslo předpisu 100/2009 Sb.
Částka 31
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 14. 4. 2009
Rozeslán dne 16. 4. 2009
Platnost od 16. 4. 2009
Účinnost od 1. 5. 2009
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Novelizován předpisem 117/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2009 - 2012, VAR.
Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2009 - 2012, VAR
Zkrácený název: ČR, VAR, 12
Pořadové číslo emise: 57.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 20. dubna 2009
Datum splatnosti: 11. dubna 2012
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky

Účinnost 1.5.2009.