241/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026, CPI %
ikona P
Číslo předpisu 241/2019 Sb.
Částka 103
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 11. 9. 2019
Rozeslán dne 19. 9. 2019
Platnost od 19. 9. 2019
Účinnost od 4. 10. 2019
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020 - 2026, CPI %.