12/2008 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 - 2011, 4,10 %
ikona P
Číslo předpisu 12/2008 Sb.
Částka 5
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 15. 1. 2008
Rozeslán dne 24. 1. 2008
Platnost od 24. 1. 2008
Účinnost od 8. 2. 2008
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Ministerstvo financí a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %:*
Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent:  Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název:  Dluhopis České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %
Zkrácený název:  ČR, 4,10 %, 11
Pořadové číslo emise:  54.
Jmenovitá hodnota:  Kč 10 000
Forma dluhopisu:  cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu:  zaknihovaný cenný papír
Datum emise:  28. ledna 2008
Datum splatnosti:  11. dubna 2011
Úrokový výnos:  kupon s pevnou úrokovou sazbou 4,10 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů:  podle právních předpisů České republiky

Účinnost 8.2.2008.