525/2006 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2006 - 2036, 4,20 %
ikona P
Číslo předpisu 525/2006 Sb.
Částka 169
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2006
Rozeslán dne 4. 12. 2006
Platnost od 4. 12. 2006
Účinnost od 19. 12. 2006
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006 - 2036, 4,20 %.
Základní charakteristika dluhopisů:

Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2006 - 2036, 4,20 %
Zkrácený název: ČR, 4,20 %, 36
Pořadové číslo emise: 49.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 4.12.2006
Datum splatnosti: 4.12.2036
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 4,20 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ 0001001796

Účinnost 19.12.2006.