128/2013 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis ČR, 2013 – 2018, FIX %
ikona P
Číslo předpisu 128/2013 Sb.
Částka 58
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 13. 5. 2013
Rozeslán dne 27. 5. 2013
Platnost od 27. 5. 2013
Účinnost od 11. 6. 2013
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013-2018, FIX %.
Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika Ministerstvo financí
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013_2018, FIX %
Zkrácený název: SSD-K ČR, FIX %, 18
Pořadové číslo emise: 81.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 13.5.2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12.6.2017
Datum emise: 12.6.2013
Datum splatnosti: 12.6.2018
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou stanovenou pro
první výnosové období od 12.6.2013 do 12.6.2014 ve výši: 0,50 % p. a.
druhé výnosové období od 12.6.2014 do 12.6.2015 ve výši: 1,00 % p. a.
třetí výnosové období od 12.6.2015 do 12.6.2016 ve výši: 3,00 % p. a.
čtvrté výnosové období od 12.6.2016 do 12.6.2017 ve výši: 4,00 % p. a.
páté výnosové období od 12.6.2017 do 12.6.2018 ve výši: 6,00 % p. a.
Zdaňování výnosu dluhopisu: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001004014


Účinnost 11.6.2013.