100/2014 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis ČR, 2014 – 2020, VAR %
ikona P
Číslo předpisu 100/2014 Sb.
Částka 42
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 19. 5. 2014
Rozeslán dne 5. 6. 2014
Platnost od 5. 6. 2014
Účinnost od 20. 6. 2014
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

Základní popis dluhopisů:

Emitent:

Česká republika Ministerstvo financí

Název:

Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014-2020, VAR %

Zkrácený název:

SSD-V ČR, VAR %, 20

Pořadové číslo emise:

93.

Jmenovitá hodnota:

1 Kč (slovy: jedna koruna česká)

Emisní kurz k datu emise:

100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty

Forma dluhopisu:

zaknihovaný cenný papír na doručitele

Druh dluhopisu:

státní dluhopis

Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány:

koruna česká (CZK)

Datum počátku lhůty pro upisování emise:

19.5.2014

Datum ukončení lhůty pro upisování emise:

12.6.2020

Datum emise:

12.6.2014

Datum splatnosti:

12.12.2020

Výnos dluhopisu:

určen pohyblivou úrokovou sazbou

Zdaňování výnosu dluhopisu:

dle právních předpisů České republiky