35/2013 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2013 – 2028, 2,50 %
ikona P
Číslo předpisu 35/2013 Sb.
Částka 16
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 10. 1. 2013
Rozeslán dne 18. 2. 2013
Platnost od 18. 2. 2013
Účinnost od 5. 3. 2013
Provádí předpis 190/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
Sdělením Ministerstva financí se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %.
Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2013-2028, 2,50 %:
Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")
Název: Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %
Zkrácený název: ČR, 2,50 %, 28
Pořadové číslo emise: 78.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Druh dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 20. února 2013
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 26. července 2028
Datum emise: 25. února 2013
Datum splatnosti: 25. srpna 2028
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,50 % p. a.
Zdanění výnosů: podle právních předpisů České republiky

Účinnost 5.3.2013.