ikona Pikona R
254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

1 2 3 4 5
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5
254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 254/2001 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 6. 2001
Rozeslán dne 25. 7. 2001
Platnost od 25. 7. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení §20 odst. 1 nabývá účinnosti 2.1.2007 a ustanovení §135 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Pr. př. je v úplném znění 273/2010 Sb.
Novelizuje předpis 50/1976 Sb., 200/1990 Sb., 500/1990 Sb., 388/1991 Sb., 23/1992 Sb., 114/1995 Sb., 238/1999 Sb., 258/2000 Sb.
Ruší předpis 138/1973 Sb., 130/1974 Sb., 28/1975 Sb., 62/1975 Sb., 63/1975 Sb., 42/1976 Sb., 82/1976 Sb., 99/1976 Sb., 6/1977 Sb., 81/1977 Sb., 35/1979 Sb., 91/1988 Sb., 2/1989 Sb., 281/1992 Sb., 422/1992 Sb., 458/1992 Sb., 14/1998 Sb., 58/1998 Sb., 100/1999 Sb., 176/1999 Sb.
Novelizován předpisem 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 180/2008 Sb., 181/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb., 275/2013 Sb., 303/2013 Sb., 61/2014 Sb., 64/2014 Sb., 187/2014 Sb., 39/2015 Sb., 250/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 113/2018 Sb., 312/2019 Sb., 403/2020 Sb., 544/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 364/2021 Sb., 149/2023 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 431/2001 Sb., 432/2001 Sb., 470/2001 Sb., 471/2001 Sb., 20/2002 Sb., 195/2002 Sb., 225/2002 Sb., 236/2002 Sb., 241/2002 Sb., 292/2002 Sb., 293/2002 Sb., 7/2003 Sb., 61/2003 Sb., 71/2003 Sb., 103/2003 Sb., 139/2003 Sb., 140/2003 Sb., 159/2003 Sb., 125/2004 Sb., 391/2004 Sb., 142/2005 Sb., 450/2005 Sb., 23/2007 Sb., 262/2007 Sb., 203/2009 Sb., 393/2010 Sb., 416/2010 Sb., 5/2011 Sb., 24/2011 Sb., 49/2011 Sb., 98/2011 Sb., 155/2011 Sb., 216/2011 Sb., 105/2012 Sb., 123/2012 Sb., 143/2012 Sb., 178/2012 Sb., 262/2012 Sb., 252/2013 Sb., 414/2013 Sb., 46/2015 Sb., 401/2015 Sb., 57/2016 Sb., 79/2018 Sb., 183/2018 Sb., 328/2018 Sb., 50/2023 Sb.