238/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/62 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/63 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/74 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 238/1999 Sb.
Částka 81
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 10. 1999
Rozeslán dne 9. 11. 1999
Platnost od 9. 11. 1999
Účinnost od 1. 1. 2000
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 23/1962 Sb., 102/1963 Sb., 130/1974 Sb., 114/1992 Sb., 289/1995 Sb.
Novelizován předpisem 254/2001 Sb., 99/2004 Sb., 41/2009 Sb.