195/2002 Sb. - Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
ikona P
Číslo předpisu 195/2002 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 5. 2002
Rozeslán dne 22. 5. 2002
Platnost od 22. 5. 2002
Účinnost od 22. 5. 2002
Platnost do 31. 7. 2011
Provádí předpis 254/2001 Sb.
Zrušen předpisem 216/2011 Sb.