28/1975 Sb. - Vyhláška, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
ikona P
Číslo předpisu 28/1975 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 3. 1975
Rozeslán dne 28. 3. 1975
Platnost od 28. 3. 1975
Účinnost od 1. 4. 1975
Platnost do 29. 12. 2001
Provádí předpis 138/1973 Sb.
Zrušen předpisem 254/2001 Sb.