450/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
ikona P
Číslo předpisu 450/2005 Sb.
Částka 158
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2005
Rozeslán dne 16. 11. 2005
Platnost od 16. 11. 2005
Účinnost od 1. 5. 2006
Provádí předpis 254/2001 Sb.
Novelizován předpisem 175/2011 Sb., 66/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví

  1. náležitosti nakládání se závadnými látkami,
  2. náležitosti plánu opatření pro případ havárie,
  3. způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Účinnost 1.5.2006.