151/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 151/2011 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2011
Rozeslán dne 7. 6. 2011
Platnost od 7. 6. 2011
Účinnost od 7. 6. 2011
Novelizuje předpis 258/2000 Sb., 254/2001 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §6 "Přírodní a umělá koupaliště a sauny" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §6a až §6g včetně poznámky pod čarou č. 60,
  • §18, §47a, §69, §80 (změny),
  • vkládá se nový §82a "Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu" včetně nadpisu,
  • §84 (rozsáhlé změny),
  • §90, §94 (změny),
  • vkládá se nový §94a "Opatření obecné povahy" včetně nadpisu,
  • §99, §100e, §108 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 6. novely.

 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §34 "Povrchové vody využívané ke koupání" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 - nové znění,
  • §104, §108 (změny),
  • §113 se zrušuje.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Profily vod ke koupání podle §34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé vytvoří do 24. března 2011.

Účinnost změn 7.6.2011.