138/1973 Sb. - Zákon o vodách (vodní zákon)
ikona P
Číslo předpisu 138/1973 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 31. 10. 1973
Rozeslán dne 12. 11. 1973
Platnost od 12. 11. 1973
Účinnost od 12. 11. 1973
Platnost do 31. 12. 2001
Ruší předpis 11/1955 Sb., 222/1957 Ú.l., 12/1959 Sb., 13/1959 Sb., 14/1959 Sb.
Novelizován předpisem 425/1990 Sb., 114/1995 Sb., 14/1998 Sb., 58/1998 Sb.
Prováděn předpisem 25/1975 Sb., 26/1975 Sb., 28/1975 Sb., 29/1975 Sb., 62/1975 Sb., 63/1975 Sb., 82/1976 Sb., 6/1977 Sb., 19/1978 Sb., 40/1978 Sb., 144/1978 Sb., 10/1979 Sb., 35/1979 Sb., 85/1981 Sb., 227/1988 Sb., 171/1992 Sb., 82/1999 Sb., 100/1999 Sb., 137/1999 Sb., 176/1999 Sb.
Zrušen předpisem 254/2001 Sb.