458/1992 Sb. - O státní správě ve vodním hospodářství - úplné znění zákona č. 130/74 Sb.
Číslo předpisu 458/1992 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 19. 12. 1974
Rozeslán dne 5. 10. 1992
Platnost od 5. 10. 1992
Účinnost od 20. 1. 1992
Platnost do 31. 12. 2001
Úplné znění pr. př. 130/1974 Sb.
Zrušen předpisem 254/2001 Sb.