113/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 113/2018 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 5. 2018
Rozeslán dne 15. 6. 2018
Platnost od 15. 6. 2018
Účinnost od 15. 6. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2019, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 4, které nabývá účinnosti 15.6.2018, a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 388/1991 Sb., 254/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

  • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.1.2019

Čl. II - Přechodná ustanovení

- v Čl. II bod 4 nabývá účinnosti 15.6.2018

  • Změna v §1 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky - účinnost od 1.1.2019