6/1977 Sb. - Vyhláška o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
ikona P
Číslo předpisu 6/1977 Sb.
Částka 2
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 1. 1977
Rozeslán dne 31. 1. 1977
Platnost od 31. 1. 1977
Účinnost od 1. 4. 1977
Platnost do 31. 12. 2001
Ruší předpis 35/1972 Sb.
Provádí předpis 138/1973 Sb.
Zrušen předpisem 254/2001 Sb.