23/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 130/74 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/82 Sb. a zákona č. 425/90 Sb., a zákon č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 23/1992 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 16. 12. 1991
Rozeslán dne 20. 1. 1992
Platnost od 20. 1. 1992
Účinnost od 20. 1. 1992
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 130/1974 Sb.
Ruší předpis 26/1975 Sb., 66/1987 Sb.
Novelizován předpisem 254/2001 Sb.