183/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
ikona P
Číslo předpisu 183/2018 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 8. 2018
Rozeslán dne 23. 8. 2018
Platnost od 23. 8. 2018
Účinnost od 1. 9. 2018
Ruší předpis 432/2001 Sb., 195/2003 Sb., 620/2004 Sb., 336/2011 Sb.
Provádí předpis 254/2001 Sb.
Novelizován předpisem 197/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanovuje náležitosti rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a doklady předkládané vodoprávnímu úřadu.

§40 - Zrušovací ustanovení