ikona Pikona R
231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 231/2001 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 5. 2001
Rozeslán dne 4. 7. 2001
Platnost od 4. 7. 2001
Účinnost od 4. 7. 2001
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 33 odst. 4 a 5 a § 46 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Opraven předpisem REG 01120001, REG 01138001
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 483/1991 Sb., 368/1992 Sb., 252/1994 Sb., 40/1995 Sb., 236/1995 Sb.
Ruší předpis 468/1991 Sb., 103/1992 Sb.
Novelizován předpisem 232/2001 Sb., 309/2002 Sb., 274/2003 Sb., 281/2003 Sb., 341/2004 Sb., 501/2004 Sb., 626/2004 Sb., 82/2005 Sb., 127/2005 Sb., 348/2005 Sb., 235/2006 Sb., 531/2006 Sb., 160/2007 Sb., 296/2007 Sb., 304/2007 Sb., 124/2008 Sb., 381/2008 Sb., 384/2008 Sb., 41/2009 Sb., 196/2009 Sb., 227/2009 Sb., 132/2010 Sb., 153/2010 Sb., 302/2011 Sb., 420/2011 Sb., 445/2011 Sb., 458/2011 Sb., 468/2011 Sb., 142/2012 Sb., 275/2012 Sb., 406/2012 Sb., 444/2012 Sb., 496/2012 Sb., 181/2014 Sb., 250/2014 Sb., 267/2014 Sb., 79/2015 Sb., 139/2016 Sb., 180/2016 Sb., 14/2017 Sb., 183/2017 Sb., 238/2020 Sb., 261/2021 Sb., 374/2021 Sb., 177/2022 Sb., 242/2022 Sb., 202/2023 Sb., 253/2023 Sb., 346/2023 Sb.
Prováděn předpisem 233/2001 Sb., 122/2013 Sb.