304/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
ikona P
Číslo předpisu 304/2007 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 11. 2007
Rozeslán dne 7. 12. 2007
Platnost od 7. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Novelizuje předpis 483/1991 Sb., 231/2001 Sb., 127/2005 Sb., 348/2005 Sb., 235/2006 Sb.
Novelizován předpisem 302/2011 Sb., 444/2012 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.
Změny:

 • Změna zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §22, §24, §72a (změny),
  • vkládají se nové §72b a §72c,
  • §83, §112, §150 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 4. novely.

 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §12, §17, §18, §25 až §27 (změny),
  • vkládá se nový §28a "Zvláštní podmínky provozování převzatého vysílání prostřednictvím vysílačů" včetně nadpisu,
  • §30, §32, §50 (změny),
  • vkládá se nový §55b,
  • §63 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV, bod 1. až 12. novely.

 • Změna v §3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bod 1. a 2. novely.

 • Změna v §6, §12 a §17 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se čl. IV zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2008.