341/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 341/2004 Sb.
Částka 110
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 5. 2004
Rozeslán dne 2. 6. 2004
Platnost od 2. 6. 2004
Účinnost od 2. 6. 2004
Novelizuje předpis 231/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a "Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování vysílání a v řízení o registraci převzatého vysílání",
  • §12 až §14, §19, §21, §22, §32, §45, §46, §48 až §50, §53, §61, §65, §66 (změny),
  • vkládá se nový §66a.

Účinnost změn 2.6.2004.