253/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 253/2023 Sb.
Částka 116
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 8. 2023
Rozeslán dne 25. 8. 2023
Platnost od 25. 8. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Novelizuje předpis 424/1991 Sb., 231/2001 Sb., 159/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změna §13 a §63 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.