406/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 406/2012 Sb.
Částka 148
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2012
Rozeslán dne 27. 11. 2012
Platnost od 27. 11. 2012
Účinnost od 1. 6. 2013
Novelizuje předpis 231/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §5, §49, §60 a §67.

Účinnost změn 1.6.2013.