242/2022 Sb. - Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
ikona P
Číslo předpisu 242/2022 Sb.
Částka 111
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 8. 2022
Rozeslán dne 31. 8. 2022
Platnost od 31. 8. 2022
Účinnost od 15. 9. 2022
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 231/2001 Sb., 132/2010 Sb., 496/2012 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek).

Předmět úpravy

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.

§14 - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

§16 - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

§18 - Přechodná ustanovení.

Změny §1 a §7 zákona č. 401995 Sb., o regulaci reklamy.

Změna §43 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie.

§21 - Přechodné ustanovení.