139/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 139/2016 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2016
Rozeslán dne 6. 5. 2016
Platnost od 6. 5. 2016
Účinnost od 6. 5. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I body 73 až 97 nabývají účinnosti dne 1.1.2017.
Novelizuje předpis 231/2001 Sb., 496/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a
 2. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5 až §8 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 20 a 46 - nové znění,
  • §9 až §16 (změny),
  • §17 „Výbor“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje,
  • §18 až §23 (změny),
  • §24 včetně poznámky pod čarou č. 47 - nové znění,
  • vkládá se nový §24a,
  • §25, §26 (změny),
  • vkládají se nové §28a „Poplatek z vysílání reklamy“ až §28c „Stanovení a placení dorovnání poplatku z vysílání reklamy“ včetně nadpisů,
  • §29 až §38 (změny),
  • §39 „Příjemce podpory kinematografie“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48 - nové znění,
  • §40 (změny),
  • Body 73. až 97. - změny s účinností od 1.1.2017
   • Změny, jejichž podrobný popis je 241 dnů před nabytím účinnosti bezpředmětný, se týkají ustanovení §42 až §50. V podrobnostech viz úplný text novely.
  • §51, §52, §55 (změny),
  • vkládá se nový §57a „Intenzita veřejné podpory“ včetně nadpisu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. novely.

 • Změna v zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se §32a až §32g včetně nadpisu nad §32a a poznámky pod čarou č. 19 zrušují.