468/1991 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
ikona P
Číslo předpisu 468/1991 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 30. 10. 1991
Rozeslán dne 22. 11. 1991
Platnost od 22. 11. 1991
Účinnost od 22. 11. 1991
Platnost do 3. 7. 2001
Novelizuje předpis 18/1964 Sb., 35/1965 Sb., 424/1991 Sb.
Novelizován předpisem 597/1992 Sb., 36/1993 Sb., 253/1994 Sb., 40/1995 Sb., 237/1995 Sb., 301/1995 Sb., 135/1997 Sb., 46/2000 Sb., 39/2001 Sb.
Zrušen předpisem 231/2001 Sb.