202/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 202/2023 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 2023
Rozeslán dne 30. 6. 2023
Platnost od 30. 6. 2023
Účinnost od 1. 7. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. V až VIII, která nabývají účinnosti 1.1.2026.
Novelizuje předpis 200/1994 Sb., 231/2001 Sb., 127/2005 Sb., 196/2009 Sb., 416/2009 Sb., 194/2017 Sb.
Anotace

Změny §33, §38, §39, §42, §44, §63, §80, §86, §93, §99, §108, §115, §118, §122 a §150 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny §21, §24, §55a, §56 a §57 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Změny čl. II právního předpisu č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.2026

Změny zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Čl. VI - Přechodná ustanovení.

Změna §2i zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).

Změny §4b a §4d zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.