238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 238/2020 Sb.
Částka 88
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2020
Rozeslán dne 12. 5. 2020
Platnost od 12. 5. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 21/1992 Sb., 634/1992 Sb., 6/1993 Sb., 40/1995 Sb., 87/1995 Sb., 166/1999 Sb., 156/2000 Sb., 258/2000 Sb., 231/2001 Sb., 146/2002 Sb., 480/2004 Sb., 132/2010 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

 • Změny v §2 a §7c v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
 • Zrušení §59 v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna v §7c v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
 • Změny v §25b a §25c v zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Změna v §10 v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 • Změna v §44a v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
 • Zrušení §5b v zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.
 • Změna v §17 odst. 3 v zákoně č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • Změny v §48 a §49 v zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §3 odst. 3 v zákoně č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).

Změny v ustanoveních: