180/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 180/2016 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 4. 2016
Rozeslán dne 9. 6. 2016
Platnost od 9. 6. 2016
Účinnost od 7. 9. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) čl. I bod 30, pokud jde o §9a odst. 1 písm. c), a čl. I bod 31 nabývají účinnosti dne 1.1.2017, b) čl. I bod 36, pokud jde o §11 odst. 2, nabývá účinnosti dne 1.1.2018, c) čl. I bod 39, pokud jde o §12c odst. 1 a 2, nabývá účinnosti dne 20.5.2019 a d) čl. I bod 39, pokud jde o §12c odst. 3 a 4, nabývá účinnosti dne 20.5.2024. Ustanovení čl. I bodu39, pokud jde o §12d odst. 1 písm. e), pozbývá platnosti uplynutím dne 19.5.2019. Ustanovení čl. I bod 38, pokud jde o §12a odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 19.5.2020. Ustanovení čl. I bod 39, pokud jde o §12e písm. c) a §12f písm. c), pozbývá platnosti uplynutím dne 19.5.2024.
Novelizuje předpis 40/1995 Sb., 110/1997 Sb., 231/2001 Sb., 146/2002 Sb., 132/2010 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Pokud jde o změny zákona č. 110/1997 Sb., obsahuje tato novela 66 rozsáhlých změnových bodů a 11 bodů přechodných ustanovení. Změny nabývají účinnosti 7.9.2016 a v dalších čtyřech různých dnech až do 20.5.2024. Účinnost a různé výjimky z ní jsou stanoveny v čl. VII novely.
Novela mění tyto další zákony:

  • č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
  • č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.

V podrobnostech odkazujeme na úplný text novely.