327/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 327/2021 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 8. 2021
Rozeslán dne 8. 9. 2021
Platnost od 8. 9. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Novelizuje předpis 111/2006 Sb., 251/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změna §12 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.