ikona Pikona R
111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
ikona P
Číslo předpisu 111/1998 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 4. 1998
Rozeslán dne 29. 5. 1998
Platnost od 29. 5. 1998
Účinnost od 1. 7. 1998
Poznámka k účinnosti § 1 až 82, § 84 až 99, § 101 až 107 a § 108 odst. 2 nabývají účinnosti 1.1.1999, § 108 odst. 3 nabývá účinnosti dnem 31.12.2001.
Opraven předpisem REG 9810002, 27/2024 Sb.
Novelizuje předpis 39/1977 Sb., 61/1985 Sb., 172/1990 Sb., 186/1992 Sb., 586/1992 Sb., 26/1993 Sb., 216/1993 Sb.
Ruší předpis 96/1961 Sb., 31/1963 Sb., 53/1964 Sb., 39/1977 Sb., 53/1977 Sb., 54/1977 Sb., 55/1977 Sb., 64/1977 Sb., 144/1979 Sb., 114/1980 Sb., 60/1985 Sb., 5/1986 Sb., 20/1986 Sb., 172/1990 Sb., 187/1990 Sb., 350/1990 Sb., 365/1990 Sb., 447/1990 Sb., 476/1990 Sb., 41/1991 Sb., 67/1991 Sb., 232/1992 Sb., 393/1992 Sb., REG 929003, 216/1993 Sb., 132/1994 Sb., 192/1994 Sb., 110/1995 Sb.
Novelizován předpisem 210/2000 Sb., 147/2001 Sb., 362/2003 Sb., 96/2004 Sb., 121/2004 Sb., 436/2004 Sb., 473/2004 Sb., 562/2004 Sb., 626/2004 Sb., 342/2005 Sb., 552/2005 Sb., 161/2006 Sb., 165/2006 Sb., 310/2006 Sb., 624/2006 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 88/2008 Sb., 189/2008 Sb., 110/2009 Sb., 419/2009 Sb., 159/2010 Sb., 365/2011 Sb., 420/2011 Sb., 48/2013 Sb., 64/2014 Sb., 137/2016 Sb., 230/2016 Sb., 24/2017 Sb., 183/2017 Sb., 200/2017 Sb., 303/2017 Sb., 168/2018 Sb., 32/2019 Sb., 111/2019 Sb., 403/2020 Sb., 495/2020 Sb., 609/2020 Sb., 153/2021 Sb., 349/2023 Sb.
Prováděn předpisem 42/1999 Sb., 343/2002 Sb., 122/2006 Sb., 274/2016 Sb., 275/2016 Sb., 276/2016 Sb., 277/2016 Sb., 278/2016 Sb.