48/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 48/2013 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 1. 2013
Rozeslán dne 4. 3. 2013
Platnost od 4. 3. 2013
Účinnost od 1. 4. 2013
Novelizuje předpis 117/1995 Sb., 111/1998 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §21 (změny),
  • §54 "Přerušení studia" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §54a "Zvláštní ustanovení o průběhu studia" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15b,
  • §58 (změny).
 • Změna v §14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.4.2013.