393/1992 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 393/1992 Sb.
Částka 80
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 6. 1992
Účinnost od 13. 8. 1992
Platnost do 30. 6. 1998
Opraven předpisem REG 929003
Novelizuje předpis 54/1977 Sb.
Zrušen předpisem 111/1998 Sb.