54/1977 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a poskytování stipendií
ikona P
Číslo předpisu 54/1977 Sb.
Částka 18
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 9. 1977
Rozeslán dne 19. 9. 1977
Platnost od 19. 9. 1977
Účinnost od 1. 10. 1977
Platnost do 26. 6. 1998
Opraven předpisem REG 929003
Provádí předpis 39/1977 Sb.
Novelizován předpisem 40/1979 Sb., 125/1988 Sb., 393/1992 Sb.
Zrušen předpisem 111/1998 Sb.