276/2016 Sb. - Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
ikona P
Číslo předpisu 276/2016 Sb.
Částka 107
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 8. 2016
Rozeslán dne 31. 8. 2016
Platnost od 31. 8. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Provádí předpis 111/1998 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje

  1. formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné, soukromé a státní vysoké školy a poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky uvedení v §93a zákona o vysokých školách předávají do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol změny v údajích týkajících se jejich zaměstnanců,
  2. technické podmínky a lhůty předávání údajů uvedených v písmenu a).