42/1999 Sb. - Vyhláška o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
ikona P
Číslo předpisu 42/1999 Sb.
Částka 16
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 2. 1999
Rozeslán dne 26. 2. 1999
Platnost od 26. 2. 1999
Účinnost od 26. 2. 1999
Platnost do 31. 8. 2016
Provádí předpis 111/1998 Sb.
Novelizován předpisem 312/2011 Sb.
Zrušen předpisem 137/2016 Sb.