303/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
ikona P
Číslo předpisu 303/2017 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 424/1991 Sb., 549/1991 Sb., 111/1998 Sb., 3/2002 Sb., 111/2009 Sb., 89/2012 Sb., 292/2013 Sb., 304/2013 Sb., 137/2016 Sb., 257/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.
Změny:

 • Změna zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  Změny v ustanoveních:
 • Změna v §11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §15a, §17, §18, §19 a §20 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §25 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • Změna v §17 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 • Změna v §40 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §26 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v části první čl. II zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se bod 2 zrušuje.
 • Změna v §4 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.