552/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 552/2005 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2005
Rozeslán dne 30. 12. 2005
Platnost od 30. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 117/1995 Sb., 111/1998 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §2, §8 až §10, §17 (změny),
 • §18 "Rozpočet veřejné vysoké školy" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9 a 9a - nové znění,
 • §19 až §21, §23, §26 až §28, §33, §40, §42, §46, §47 (změny),
 • vkládají se nové §47a a §47b "Zveřejňování závěrečných prací",
 • §49, §50, §53, §55, §57, §58, §66, §68, §72, §74, §79, §80, §82, §83, §87, §91, §101 (změny),
 • Příloha č. 1 - nové znění.

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení k čl. I, uvedená v Čl. II bod 1. až 6. novely.

 • Změna v §24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení k čl. III
Ustanovení čl. III tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2006.

 • Změna v §5 a §63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2006.