122/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta
ikona P
Číslo předpisu 122/2006 Sb.
Částka 42
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 3. 2006
Rozeslán dne 6. 4. 2006
Platnost od 6. 4. 2006
Účinnost od 6. 4. 2006
Platnost do 31. 10. 2008
Provádí předpis 111/1998 Sb.
Zrušen předpisem 362/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Nařízením vlády se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta.
Stipendium přiznávané v případě tíživé sociální situace studenta se stanoví měsíčně nejméně ve výši dvojnásobku přídavku na dítě ve zvýšené výměře.

Účinnost 6.4.2006.