O opravě chyby ve vyhlášce č. 393/92 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 54/77 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů, v českém vydání
ikona P
Číslo předpisu REG 929003
Částka 90
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 25. 9. 1992
Rozeslán dne 25. 9. 1992
Platnost od 25. 9. 1992
Účinnost od 25. 9. 1992
Platnost do 30. 6. 1998
Opravuje předpis 54/1977 Sb., 393/1992 Sb.
Zrušen předpisem 111/1998 Sb.