495/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 495/2020 Sb.
Částka 203
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 11. 2020
Rozeslán dne 2. 12. 2020
Platnost od 2. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 111/1998 Sb.
Anotace

Vložení nové části sedmnácté (§95a - §95d) do zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).