476/1990 Sb. - Vyhláška o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci)
ikona P
Číslo předpisu 476/1990 Sb.
Částka 80
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 11. 1990
Rozeslán dne 23. 11. 1990
Platnost od 23. 11. 1990
Účinnost od 23. 11. 1990
Platnost do 30. 6. 1998
Ruší předpis 95/1982 Sb.
Provádí předpis 172/1990 Sb.
Zrušen předpisem 111/1998 Sb.