26/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících
ikona P
Číslo předpisu 26/1993 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 21. 12. 1992
Rozeslán dne 31. 12. 1992
Platnost od 31. 12. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. VIII bod 3 nabývá účinnosti dne 31.12.1993.
Opraven předpisem REG 931501
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 186/1992 Sb., 232/1992 Sb.
Ruší předpis 333/1991 Sb., 334/1991 Sb., 568/1991 Sb., 230/1992 Sb., 245/1992 Sb., REG 921701
Novelizován předpisem 111/1998 Sb., 362/2003 Sb., 274/2008 Sb.